Foto's bij Lezing 1:

BIJZONDER WEIDEVOGELBEHEER.

Kemphaan

Goudplevieren

Kluut

Witgatje

Kluuten

Visdiefje

Jonge Kluten

Kluut

Watersnippen